Απαντάμε στις Ερωτήσεις σας

Γιατί πρέπει να συντηρώ τον ανελκυστήρα μου;

Θέλετε στο αυτοκίνητό σας να λειτουργούν τέλεια όλα τα συστήματα ασφαλείας του όπως την πρώτη ημέρα που το αποκτήσατε.  Γι’ αυτό φροντίζετε να κάνει τα καθιερωμένα προληπτικά σέρβις του και αλλάζετε τα ελαστικά του όταν φθαρούν. Έτσι μεριμνείτε για να μη θέτετε τον εαυτό σας και τους άλλους σε κίνδυνο.

Γιατί να αποτελεί εξαίρεση o ανελκυστήρας σας; Αντιλαμβάνεστε ότι το όχημα της καθημερινής σας κάθετης μετακίνησης έχει αντίστοιχα την ανάγκη διατήρησης της καλής του κατάστασης. Γι’ αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αμελείτε την απαραίτητη προληπτική του συντήρηση από υπεύθυνα εξειδικευμένα και άρτια καταρτισμένα συνεργεία συντήρησης.

Είμαι υποχρεωμένος να συντηρώ τον ανελκυστήρα μου;

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία είστε υποχρεωμένοι να διατηρείτε την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης να φροντίσετε, όπως προβλέπεται από το νόμο, για την άμεση υπογραφή του Συμβολαίου Συντήρησης και Υποστήριξης του ανελκυστήρα σας.

Επιλέξτε το συμβόλαιο Συντήρησης και Υποστήριξης (Basic ή Plus) που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται η συντήρηση;

Η συχνότητα των επισκέψεων των Τεχνικών μας για τη συντήρηση του ανελκυστήρα σας εξαρτάται από το είδος του κτιρίου (μονοκατοικία, πολυκατοικία, γραφεία κλπ.) και τον αριθμό των ορόφων που εξυπηρετεί.

Η ελάχιστη συχνότητα συντήρησης καθορίζεται πρωτίστως από την πραγματική ανάγκη υποστήριξης του ανελκυστήρα σε σχέση με τη χρήση και την ηλικία του.

Το τμήμα Εξυπηρέτησης θα σας συμβουλεύσει σχετικά με τα χρονικά διαστήματα που θα γίνεται ο προληπτικός έλεγχος και η τακτική συντήρηση του  ανελκυστήρα σας, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

(βλ. downloadsΝομοθεσία)

Πόση ώρα διαρκεί η συντήρηση;

Περίπου 45-50 λεπτά είναι αρκετά για την ολοκλήρωση της τακτικής συντήρησης και τον έλεγχο των εξαρτημάτων ασφαλείας του ανελκυστήρα σας πάντα στην περίπτωση που οι τακτικές συντηρήσεις ολοκληρώνουν τον κύκλο των ελέγχων σε ετήσια βάση.

Τι περιλαμβάνει μια τακτική επίσκεψη συντήρησης της Valsamidis A.E.;

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συντήρησης, το ειδικά καταρτισμένο και έμπειρο Συνεργείο μας θα ελέγξει όλα τα ασφαλιστικά κυκλώματα του ανελκυστήρα σας και θα προβεί στον καθαρισμό, τη λίπανση και την ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων που χρειάζονται προκειμένου να επιτύχει τη βέλτιστη απόδοσή του. Οι εργασίες της προληπτικής συντήρησης κατανέμονται σε έναν ετήσιο κύκλο.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη κάποιων μικροεπισκευών, αυτές θα πραγματοποιηθούν κατά το χρόνο της επίσκεψης των Τεχνικών Συντήρησης. Στη συνέχεια η έκθεση του Τεχνικού με τις αναλυτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν καταχωρείται ηλεκτρονικά στο CCS (Care Control System).

Τι περιλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης;

Το κόστος συντήρησης διαμορφώνεται ανάλογα με το συμβόλαιο Συντήρησης και Υποστήριξης της επιλογής σας.

Όλα τα συμβόλαια μας (Basic & Plus) περιλαμβάνουν:

 • Συντήρηση και προληπτικό έλεγχο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 • Αποκατάσταση βλαβών χωρίς χρέωση
 • 15ετή επάρκεια γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
 • Care Control System
 • Προγραμματισμό & Υπενθύμιση Ραντεβού με SMS
 • Άμεση Τεχνική Υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα & τα Βαλκάνια
 • Δωρεάν Ασφαλιστική κάλυψη Γενικής Αστικής ευθύνης
 • Εκπαίδευση απεγκλωβισμού
 • Προνόμια Valsamidis Care Club
Πως γίνεται η αποπληρωμή της συντήρησης;

Η εξόφληση πραγματοποιείται όπως αναγράφεται στο Συμβόλαιο Συντήρησης και Υποστήριξης που έχετε υπογράψει, είτε κατόπιν ραντεβού με τον εισπράκτορα της εταιρίας μας, είτε με κατάθεση σε μια από τις παρακάτω συνεργαζόμενες τράπεζες:

 • ALPHA BANK: 125 002 320 005 371
 • EUROBANK: 00260074640200148630
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 195/470549-16
 • MARFIN BANK: 0365266427
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5121026372895

Επωφεληθείτε από την προεξόφληση των ετήσιων συμβολαίων σας (Basic, Plus) και κερδίστε έκπτωση 5%!

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου ως διαχειριστής;

Ο Διαχειριστής μιας πολυκατοικίας ή ενός κτιρίου όπως και ο Ιδιοκτήτης ή ο Νόμιμος εκπροσωπός τους είναι υπεύθυνος, πέρα από την ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε υπεύθυνο αδειούχο συντηρητή, για την τήρηση μιας σειράς και άλλων υποχρεώσεων. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή αναφέρονται ρητά στη νομοθεσία και για τη μη σωστή εκτέλεσή τους προκύπτει ποινική και αστική ευθύνη.

(βλ. downloadsΝομοθεσία / ΚΥΑ 28425 Άρθρο 8 & Άρθρο 13)