10ετή Εγγύηση άριστης λειτουργίας

Η εταιρεία μας εγγυάται για την καλή κατασκευή και ποιότητα καθώς και για την ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας για 10 έτη από την παράδοσή του. Επίσης παρέχουμε 10ετή εγγύηση για αντικατάσταση ή επισκευή οποιουδήποτε εξαρτήματος με κατασκευαστικό ελάττωμα.

Τα παραπάνω προϋποθέτουν την συντήρηση από τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρίας μας.

Δωρεάν Ασφαλιστική κάλυψη Γενικής Αστικής ευθύνης

Σας καλύπτουμε και σας παρέχουμε δωρεάν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σε περίπτωση ατυχήματος από τη λειτουργία του ανελκυστήρα σας.