Ανταλλακτικά

Έχουμε εξασφαλίσει 15ετή επάρκεια για οποιοδήποτε γνήσιο ανταλλακτικό ή εξάρτημα χρειαστεί ο ανελκυστήρας σας ανεξάρτητα από τον τύπο και τον κατασκευαστή του.

Επιπλέον, η εταιρία μας διαθέτει στις αποθήκες της μεγάλα αποθέματα μηχανισμών και υλικών με σκοπό την άμεση κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης παρουσιαστεί λόγω βλάβης.