Ασφάλεια και ποιότητα!

Η Valsamidis Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρία του χώρου που πιστοποιήθηκε με ISO 9001 καθώς και ολική διασφάλιση ποιότητας το 1998.

Σήμερα η εταιρία διαθέτει:

  • Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 το οποίο εγγυάται ότι εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για τον Σχεδιασμό, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Επισκευές Ανελκυστήρων.
  • Πιστοποιητικό Ολικής Διασφάλισης Ποιότητας Παράρτημα ΧΙΙΙ, Ενότητα Η, Οδηγία 95/16/ΕΚ για Σχεδιασμό, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Εγκατάσταση, Τελική Επιθεώρηση & Δοκιμές για Υδραυλικούς και Ηλεκτομηχανικούς Ανελκυστήρες.
  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας ΕΝ ISO 16001 : 2009 που εφαρμόζεται στις Δραστηριότητες της εταιρίας (Σχεδιασμό, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Επισκευές Ανελκυστήρων) με σκοπό την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της, φιλοσοφία που εφαρμόζουμε και στο τελικό προϊόν μας.
  • Πιστοποιητικό EC Design Examination σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/EC, Annex XIII, 3.3