Συντήρηση

Η Πρώτη γραμμή του Customer Care της εταιρίας μας αποτελείται από Εξειδικευμένα Συνεργεία Συντήρησης που έχουν ως αποστολή να προσφέρουν υψηλής ποιότητας Τεχνική Υποστήριξη. Στόχος τους είναι η διατήρηση του εξοπλισμού σε υψηλά επίπεδα με τελικό στόχο τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα για την ασφαλή μετακίνησή σας.

Αποκατάσταση Βλαβών

Ανεξάρτητα από το τμήμα Προληπτικής Συντήρησης, ειδικευμένοι αδειούχοι Ηλεκτροτεχνίτες και πτυχιούχοι Μηχανικοί αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση των βλαβών και την επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Στόχος τους η άμεση αποκατάσταση της βλάβης και η παράδοση του ανελκυστήρα σας σε ασφαλή λειτουργία.

Κυλιόμενοι Διάδρομοι και Κλίμακες

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, δημιουργήσαμε ειδικό τμήμα που αποτελείται από Συνεργεία με Μηχανικούς και Τεχνικούς ειδικά καταρτισμένους για την Προληπτική Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών των κυλιόμενων διαδρόμων και κλιμάκων ανεξάρτητα από την ηλικία και την τεχνολογία που έχουν.