Είμαστε Πάντα Πρόθυμοι Να Σας Εξυπηρετήσουμε!

Με κύριο μέλημα τη δική σας φροντίδα, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών είναι πάντα έτοιμο να ανταποκριθεί άμεσα, πρόθυμα και υπεύθυνα σε οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με τις Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης της Valsamidis A.E.

Το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών είναι υπεύθυνο για την Οργάνωση, τον Προγραμματισμό, το Συντονισμό, τη Διεξαγωγή, την Παρακολούθηση και τον Έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων Συντήρησης και Επισκευής και υποστηρίζεται από εξειδικευμένα Συνεργεία με άρτια καταρτισμένους και έμπειρους Τεχνικούς και επιπλέον ανεξάρτητο προσωπικό για την κάλυψη των βλαβών.